Manastirea Sfantul Gherman
X

Rugăciune către Maica Domnului pentru cei adormiţi

Marime Font: A+ | A-

maicadomnului

O, Preasfântă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, către tine Preacurată năzuim. Tu eşti cetate tare şi mijlocitoarea şi aco-perământul tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi nădejde. Ceea ce eşti binecuvântată, te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi soleşte întotdeauna pentru adormiţii robii tăi. Tu pururea mijloceşti pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreaptă credinţă şi care aleargă sub acoperământul tău şi se roagă cu cre-dinţă pentru cei bolnavi, năpăstuiţi şi întristaţi, însă mijlocirea ta şi rugăciunea, ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu la tine avem nădejde tare, căci nimeni din cei ce se roagă ţie, nu iese fără ajutor, ci numai cu bucurie, mângâiere şi îndulcire. Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască celor adormiţi iertarea păcatelor. Roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, căci mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului, fiindcă Domnul primeşte de la tine tot cuvântul despre iertare. Deci şi acum primeşte ale noastre rugăciuni ce le aducem ţie, Preasfântă Fecioară, din toată inima şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiţilor robilor tăi. Te rugăm, Stăpână, să le ajuţi cu îndrăznirea cea de Maică ce o ai către Domnul, ceea ce eşti plină de dar, ajută-le să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe tronul slavei, ca să nu fie ruşinaţi în faţa îngerilor şi a tuturor sfinţilor, în faţa lumii celei de sus şi a celei de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă şi Stăpână, tu eşti podul care duci la cer pe cei de pe pământ, tu eşti deschizătoarea uşilor Raiului. Pe tine te cinstim şi Fiului tău slavă înălţăm împreună şi Părintelui celui fără de început şi Duhului Sfânt, Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin.

Theme by Claudiu