Manastirea Sfantul Gherman
X

Troparul Sfantului Gherman

Marime Font: A+ | A-glasul al 8-lea:
Cu ostenelile tale, cu privegheri neîncetate, cu rugăciuni şi cu post te-ai nevoit, Cuvioase Părinte Gherman; împreună cu Sfântul Ioan Casian, din pământul Dobrogei odrăslind; şi curgerile harului preoţesc, cu rugăciunile lui Ioan celui cu Gura de Aur, te-ai învrednicit a le primi. Bogăţie de daruri duhovniceşti din Ţara Sfântă prin osârdie ai agonisit şi prin aceasta pe mulţi ai învrednicit pe Hristos a urma. Pentru aceasta, Părinte al Dobrogei, roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Theme by Claudiu