Manastirea Sfantul Gherman
X

Rugaciuni

Marime Font: A+ | A-

 

Despre rugãciune

Rugăciunea este lumina sufletuluiCuviosul Isaia Pustnicul

Rugăciunea este prezenţa lui Dumnezeu în toţi şi în toateSfântul Grigorie Sinaitul

Rugăciunea este o stare de permanentă recunoştinţăSfântul Ioan de Kronstadt

Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de folos, dar, dacă nu ştim unde se cade s-o punem, nu vindecă boala noastrăSfântul Ioan Gură de Aur

Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei - Sfântul Augustin

Rugăciunea este o bucurie care înalţă mulţumireSfântul Isaac Sirul

Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubirea realizată, mişcarea îngerească, puterea celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfinţirii, devenirea sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, unirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos, steaua de dimineaţă a inimilor, descoperirea lui Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea lăcaşului îngerescSfântul Grigorie Sinaitul

Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi unirea omului cu Dumnezeu; iar după lucrare, rugăciunea este puterea susţinătoare a lumii, împăcarea cu DumnezeuSfântul Ioan Scărarul

Rugăciunea este cuvântul omului către Dumnezeu - Teofil Părăian

Rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în om, prin care se stabileşte legătura de iubire între om şi DumnezeuSfântul Grigorie Palama

 

Theme by Claudiu